ร้านมดอมูเล็ต

พระเนื้อผง หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย จ.อยุธยา

SOLD OUT
฿0.00
หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย จ.อยุธยา พระผงนี้เดิม ๆ เลี่ยมพร้อมอาราธนา เนื้อขาว แท้เดิมจากวัด และทันเสกครับบทอาราธนาพระเครื่องนะโม 3 จบนะทรงฟ้า โมทรงดิน พุทธทรงสินธุ์ ธาทรงอากาศ ยะทรงอักขระทั้งหลายพุทธังรัต
  • หมวดหมู่ : หลวงพ่อมึ วัดมารวิชัย จ.อยุธยา Luangpor Mee
  • รหัสสินค้า : 000038

รายละเอียดสินค้า พระเนื้อผง หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย จ.อยุธยา

หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย จ.อยุธยา พระผงนี้เดิม ๆ เลี่ยมพร้อมอาราธนา เนื้อขาว แท้เดิมจากวัด และทันเสกครับ

บทอาราธนาพระเครื่อง

นะโม 3 จบ

นะทรงฟ้า โมทรงดิน พุทธทรงสินธุ์ ธาทรงอากาศ ยะทรงอักขระทั้งหลาย
พุทธังรัตนานัง อานุภาเวนะ กุเรมาโส โสมา เรกรึง กะระนัง
ธัมมังรัตนานัง อานุภาเวนะ กุเรมาโส โสมา เรกรึง กะระนัง
สังฆังรัตนานัง อานุภาเวนะ กุเรมาโส โสมา เรกรึง กะระนัง
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ นะชาลีติ อนัตตา
อะกุสะรา ธัมมา นะโมพุทธายะ