ร้านมดอมูเล็ต

แผ่นยันต์พรหมสี่หน้า หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย อยุธยา

SOLD OUT
฿0.00
แผ่นยันต์พรหมสี่หน้า หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย อยุธยาเนื้อทองเหลือง เก่าเดิม พร้อมซองเดิม ตอกโค๊ด ประสบการณ์ดีนักแท้และทันรับประกันเช่นเคยบทอาราธนาพระเครื่องนะโม 3 จบนะทรงฟ้า โมทรงดิน พุทธทรงสิน
  • หมวดหมู่ : หลวงพ่อมึ วัดมารวิชัย จ.อยุธยา Luangpor Mee
  • รหัสสินค้า : 000043

รายละเอียดสินค้า แผ่นยันต์พรหมสี่หน้า หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย อยุธยา

แผ่นยันต์พรหมสี่หน้า หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย อยุธยา

เนื้อทองเหลือง เก่าเดิม พร้อมซองเดิม ตอกโค๊ด ประสบการณ์ดีนัก

แท้และทันรับประกันเช่นเคย

บทอาราธนาพระเครื่อง

นะโม 3 จบ

นะทรงฟ้า โมทรงดิน พุทธทรงสินธุ์ ธาทรงอากาศ ยะทรงอักขระทั้งหลาย
พุทธังรัตนานัง อานุภาเวนะ กุเรมาโส โสมา เรกรึง กะระนัง
ธัมมังรัตนานัง อานุภาเวนะ กุเรมาโส โสมา เรกรึง กะระนัง
สังฆังรัตนานัง อานุภาเวนะ กุเรมาโส โสมา เรกรึง กะระนัง
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ นะชาลีติ อนัตตา
อะกุสะรา ธัมมา นะโมพุทธายะ
/* Products stats */