ร้านมดอมูเล็ต

กริ่งพระรัตนจักร รุ่นแรก เนื้อนวะ

SOLD OUT
฿0.00
กริ่งพระรัตนจักร รุ่นแรก เนื้อนวะ สร้างประมาณปี 33 ใส่ตลับพร้อมอาราธนาคำอธิษฐานของหลวงปู่ชื้น เมื่อพุทธาภิเษกวัตถุมงคลแล้วเสร็จ “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสัจธรรม เป็นศาสนาสากล ทรงไว้ซึ่งภราดรภาพ พลานุภา
  • หมวดหมู่ : หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน (2) หมดแล้ว SOLD
  • รหัสสินค้า : 000157

รายละเอียดสินค้า กริ่งพระรัตนจักร รุ่นแรก เนื้อนวะ

กริ่งพระรัตนจักร รุ่นแรก เนื้อนวะ สร้างประมาณปี 33 ใส่ตลับพร้อมอาราธนา

คำอธิษฐานของหลวงปู่ชื้น เมื่อพุทธาภิเษกวัตถุมงคลแล้วเสร็จ
“พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสัจธรรม เป็นศาสนาสากล ทรงไว้ซึ่งภราดรภาพ พลานุภาพอันสูงเยี่ยม ไม่มีอะไรเทียบได้ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้จริง พระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งได้จริง พระสงฆเจ้าเป็นที่พึ่งได้จริง พระรัตนจักรชัยสิทธิ์เป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง กันปืน กันอาวุธ กันระเบิด กันนิวเคลียร์”