ร้านมดอมูเล็ต

พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ขนาด 1 นิ้ว) เนื้อนวโลหะ

SOLD OUT
฿0.00
ปิดรายการไปแล้วครับพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ขนาด ๑ นิ้ว) เนื้อนวโลหะสภาพสวย เก็บอย่างเดียว ใต้ฐานหมายเลข ๖๐๐๑ มาพร้อมกล่องเดิมครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วทรง
  • หมวดหมู่ : รวมพระเครื่องที่มีอย่างละองค์ (out of stock)
  • รหัสสินค้า : 001575

รายละเอียดสินค้า พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ขนาด 1 นิ้ว) เนื้อนวโลหะ

ปิดรายการไปแล้วครับ

พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ขนาด ๑ นิ้ว) เนื้อนวโลหะ

สภาพสวย เก็บอย่างเดียว ใต้ฐานหมายเลข ๖๐๐๑ มาพร้อมกล่องเดิมครับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง "พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" พร้อมทั้งอัญเชิญตราสัญลักษณ์ ๘๐ พรรษา ประดิษฐานที่หน้าฐาน "พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" รวมถึงนำผงพุทธคุณ (ผงจิตรลดา) โลหะชนวนพระ ภ.ป.ร. ๒๕๐๘ และผงตะไบพระกริ่งปวเรศ ๒๕๓๐ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานให้มาร่วมในการจัดสร้างครั้งนี้ด้วย

ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

รายได้ของการจัดสร้างครั้งนี้ ทูลเกล้า ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ไทย