ร้านมดอมูเล็ต

จระเข้ ทบ หลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอย

SOLD OUT
฿0.00
รายการนี้ปิดไปแล้วครับจระเข้ โทนหรือทบ. หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอยรุ่นแรกหาไม่ได้แล้วครับ ประสบการณ์ดี ศิษย์รบเร้าอยากได้กันมาก จึงได้ประกรอบพิธีสร้างจระเข้โทนเป็นครั้งที่ 2 จัดสร้างปี 16
  • หมวดหมู่ : หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย Lp Sanit (out of stock)
  • รหัสสินค้า : 001944

รายละเอียดสินค้า จระเข้ ทบ หลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอย

รายการนี้ปิดไปแล้วครับ

จระเข้ โทนหรือทบ. หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย

รุ่นแรกหาไม่ได้แล้วครับ ประสบการณ์ดี ศิษย์รบเร้าอยากได้กันมาก จึงได้ประกรอบพิธีสร้างจระเข้โทนเป็นครั้งที่ 2 จัดสร้างปี 16

และด้วยความกตัญญูกตเวทิตา ท่านได้จัดสร้างขึ้นเพื่อหวังหารายได้สร้างเจดีย์บรรจพระบรมสารีริกธาตุ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสารีริกธาตุ พระอรหันต์ต่างๆ เพิ่ออุทิศกุศลให้อาจารย์เส็ง ซึ่งเป็นเจ้าของตำราจระเข้ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้หลวงพ่อสนิท

การสร้างจระเข้โทนครั้งนี้ จัดว่าสร้างเป็นกรณีพิเศษ รุ่นไตรมาส เพราะอธิษฐานจิตในพรรษา 3 เดือนไตรมาส สร้างด้วยเนื้อชินตะกั่ว ประกอบการหล่อหลอมขึ้นมาเอง มิได้สร้างจากที่อื่น จระเข้โทนรุ่นนี้จัดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เหนือกว่ารุ่นแรก ผู้ใดได้สักการะบูชาก็จะประสบผลดังนี้

1 ปกป้องคุ้มครอง แคล้วคลาด ภัยอันตรายต่างๆ
2 คุ้มครองป้องกัน ภูตผีปิศาจเกรงกลัว
3 ไปทางบก ทางน้ำ ป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน
4 เป็นมหาอำนาจ ศัตรูเกรงขาม
5 ป้องกันเสนียดจังไร ถอดถอนเสน่ห์ ยาแฝดต่างๆ

พิธีการที่จะให้จระเข้โทนคุ้มครองป้องกัน จำเป็นที่สุด ก่อนเราจะออกไปไหนมาไหน ต้องปลุกด้วยคาถาย่อ ๆ คือ

" อิสวาสุ "ภาวนา 3 คาบ 7 คาบ
คำว่าคาบหนึ่งนั้น ได้แก่ อึดใจหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าขนหัว ขนตัวลุก ซู่ซ่าทุกครั้งไป ผู้นั้นไม่ตายด้วยคมหอก คมดาบ และอาวุธใดๆ ทั้งสิ้นหรือในยามว่างจะนั่งปลุกเสก 108คาบก็ยิ่งประเสริฐนัก เพื่อเป็นการเพิ่มพลังอิทธิฤทธิ์ให้แก่กล้ายิ่งขึ้น จะใช้คาถาบทใหญ่โดยตรงก็ได้ดังคาถาข้างล่างนี้

“อมปลุกพญากุมภา ลุกแล้วอย่าไปอื่น ตื่นแล้วจงมารักษา เข้าคุ้มครองกายา ทั่วสารพรางกาย

พุทธังเมสะระนังเมสิทธิ ธัมมังเมสะระนังเมสิทธิ สังฆังเมสะระนังเมสิทธิ

พุทธังเอหิมาเรโส ธัมมังเอหิมาเรโส สังฆังเอหิมาเรโส

พุทธังกุมภีโรโจรัง คงคัง ปิติอิ ธัมมัง กุมภีโรโจรัง คงคัง ปิติอิ สังฆังกุมภี โรโจรัง คงคัง ปิติอิ”

การสร้างจระเข้โทนขึ้นมานี้ มีผู้สูงอายุอยากทราบความเป็นมาของจรเข้ ขออธิบายย่อ ๆ พอสังเขป

การสร้างจระเข้โทนนี้ สร้างด้วยอำนาจพระพุทธเจ้า พระธัมเจ้า พระสังฆเจ้า ได้ทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบารมีของพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ทรงเสวยชาติ เป็นจระเข้พระโพธิสัตว์เป็นพญากุมภีล์ มี บริวาร 500 โดยอาศัยเหตุผลนี้จึงสร้างจระเข้ขึ้น

เมื่อบุคคลใดได้สักการะบูชาจระเข้ เท่ากับเราบูชาพระพุทธเจ้าเช่นกัน ตอนนี้มนุษย์เรายังมีกิเลสอยู่ จึงต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้

ดังนี้น ผู้ที่มีจระเข้ หรือ พกพาจระเข้ จะใส่กระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง ผูกติดเอว ใส่สายคล้องคอ จะเข้าตรอก ซอกซอย รอดราวผ้า ใต้ถุน ไม่ถือทั้งสิ้น ลอดได้ เว้นไว้แต่บุคคลนั้น เป็นผู้คิดคดต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บุคคลนั้นจะแพ้ภัย จระเข้ไม่คุ้มครองป้องกัน

รับประกันแท้ตามหลักสากลนิยม เก๊คืนเต็ม

ดูเพิ่มเติมใด้ที่ www.mod-amulet.com  คลิกเลย

/* Products stats */